STREETLIB FINLAND

StreetLib Finland is a publishing portal for authors and publishers in Finland to digitally distribute their books around the world, with no up-front fees.

Books can be published in English, Finnish, Swedish, Danish, Icelandic and most other languages, and will be distributed to ebook retailers and digital libraries worldwide, including to the world’s biggest ebook retailers like Amazon, Google Play, Kobo and Apple.

STREETLIB SUOMI

StreetLib Suomi on julkaisuportaali suomalaisille kirjailijoille ja julkaisijoille kirjojen jakamiseen digitaalisesti ympäri maailmaa, ilman etumaksuja.

Kirjoja voidaan julkaista englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, tanskaksi ja moneksi muuksi kieleksi, ja niitä toimitetaan e-kirjamyyjille ja digitaalisiin kirjastoihin ympäri maailmaa, mukaan lukien suurimmille e-kirjakaupoille kuten Amazon, Google Play, Kobo ja Apple.  

WHAT IS STREETLIB?

StreetLib is a global gateway distributor of digital books, based in Italy, and serving authors and publishers worldwide.

Established in 2006, StreetLib has the widest international reach of any digital distributor. Authors and publishers can make their books digitally available to readers in almost every country in the world, and get paid for every sale. There are no upfront fees - StreetLib simply deducts a 10% commission from net and pays you the rest.

MIKÄ ON STREETLIB?

StreetLib on kansainvälinen digitaalisten kirjojen jakelukanava, jonka kotipaikka on Italiassa. Kanava palvelee kirjailijoita ja julkaisijoita maailmanlaajuisesti.

Perustettu vuonna 2006, StreetLibillä on laajin kansainvälinen ulottuvuus digitaalisille toimittajille. Kirjailijat ja julkaisijat voivat saada kirjansa digitaalisesti saataville lukijoille lähes jokaiseen maahan, ja saada rahaa jokaisesta myynnistä. Etumaksuja ei ole - StreetLib ottaa 10% provision nettomyynnistä ja maksaa sinulle loput.

WHAT IS A DIGITAL BOOK?

At its simplest, a digital book, or ebook, is a digital file of a book or manuscript that can be bought, downloaded and read on a smartphone, an e-reader or a laptop or desktop computer by anyone anywhere in the world with an internet connection. No printing costs, no storage costs, no shipping costs.

MIKÄ ON DIGITAALINEN KIRJA?

Yksinkertaisuudessaan digitaalinen kirja, tai e-kirja, on digitaalinen tiedosto kirjasta tai käsikirjoituksesta, joka voidaan ostaa, ladata ja lukea älypuhelimesta, e-lukijasta, läppäriltä tai tietokoneelta missä vain on internetyhteys. Ei tulostuskuluja, ei varastointikuluja, ei toimituskuluja.

Are there enough people around the world connected to the internet to make this worthwhile?

In Finland alone there are over 5 million people online. But of course the internet is worldwide, and so will be your StreetLib Finland ebook reach.

Onko internetissä tarpeeksi ihmisiä, että tämä on hyödyllistä?

Pelkästään Suomessa on yli 5 miljoonaa ihmistä verkossa. Tietenkin internet on maailmanlaajuinen ja niin myös StreetLib Suomen ulottuvuuskin.

There are over 4 billion people online worldwide.

StreetLib Finland offers free formatting tools, if needed, to turn your book or manuscript into a digital file.

Authors and publishers can upload a single book at a time, or use our batch upload option for large quantities of titles.

The StreetLib Finland upload portal dashboard is in English, Italian, Spanish, Hindi, Telegu and Tamil.

But the books themselves can be uploaded in any language, and sold through the StreetLib international store, as well as being distributed to any retailers that supports that language.

StreetLib currently hosts over a quarter million ebooks. Add yours for free. Earn money from every sale.

Maailmassa on yli 4 miljardia verkossa.

StreetLib Suomi tarjoaa ilmaisia muotoilutyökaluja tarvittaessa, joten voit muuttaa kirjasi käsikirjoitukseksi tai digitaaliseksi tiedostoksi.

Kirjailijat ja julkaisijat voivat lähettää yhden kirjan kerrallaan tai käyttää meidän sarjalähetysvalintaa useampien tiedostojen lähettämiseksi.

StreetLib Suomen lähetysportaalin etusivu on englanniksi, italiaksi, espanjaksi, hingiksi, teleguksi ja tamiliksi.

Mutta kirjat itsessään voidaan ladata millä kielellä tahansa, ja myydä StreetLibin kansainvälisen kaupan kautta, sekä toimittaa niitä myyjille, jotka tukevat kyseistä kieltä.

StreetLib toimii alustana yli neljännesmiljoonalle e-kirjalle. Lisää omasi ilmaiseksi. Ansaitse rahaa jokaisesta myynnistä.

StreetLib. Your global gateway distributor for the 2020s.

GO TO STREETLIB

StreetLib. Kansainvälinen julkaisuportaalisi 2020-luvulle.